Aminokisline  Število izdelkov na voljo: 6

Aminokisline

Aminokisline so osnovni gradbeni element beljakovin in kot take zagotavljajo osnove za življenje, funkcioniranje in seveda dobro počutje telesa skupaj seveda z vitamini in minerali katerim pomagajo optimalno izkoriščanje.Ni popolno 100% zdravega in močnega človeškega organa brez prisotnosti samo ene aminokisline in prav zaradi tega je pravilen vnos le teh odločilnega pomena. To še posebej velja pri športnikih.